Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Lượt xem: 3
Tải về
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Lượt xem: 8
Tải về
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội
Lượt xem: 6
Tải về
54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Lượt xem: 7
Tải về
69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Lượt xem: 6
Tải về
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Lượt xem: 2
Tải về
35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 311
Tải về
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 136
Tải về
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
Lượt xem: 118
Tải về
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 167
Tải về
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Lượt xem: 90
Tải về
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 78
Tải về
158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Lượt xem: 65
Tải về
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 71
Tải về
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 61
Tải về
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
Lượt xem: 65
Tải về
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Lượt xem: 148
Tải về
01/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
Lượt xem: 72
Tải về
91/2019/ND-CP 19/11/2019 Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 63
Tải về
68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 82
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang