Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 27
Tải về
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 18
Tải về
15/KH-SKH&ĐT 06/01/2021 Kế hoạch về Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 108
Tải về
1906/KH-SKH&ĐT 28/12/2020 Kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 109
Tải về
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 87
Tải về
1840/KH-SKH&ĐT 17/12/2020 Kế hoạch về Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 97
Tải về
92/TB-UBND 25/05/2020 Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
Lượt xem: 93
Tải về
308/BC-SKH&ĐT 09/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 90
Tải về
302/VP-SKHĐT 06/03/2020 Văn bản số 302/VP-SKHĐT ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại cơ quan
Lượt xem: 70
Tải về
1836/BC-SKH&ĐT 03/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 82
Tải về
1948/KH-SKHĐT 25/12/2019 Kế hoạch số 1948/KH-SKHĐT ngày 25/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 74
Tải về
1885/KH-SKHĐT 12/12/2019 Kế hoạch số 1885/KH-SKHĐT ngày 12/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Lượt xem: 82
Tải về
1839/KH-SKHĐT 04/12/2019 Kế hoạch số 1839/KH-SKHĐT ngày 04/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 75
Tải về
1576/BC-SKHĐT 22/10/2019 Báo cáo số 1576/BC-SKHĐT ngày 22/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
Lượt xem: 70
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang