Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 165
Tải về
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 320
Tải về
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 276
Tải về
15/KH-SKH&ĐT 06/01/2021 Kế hoạch về Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 368
Tải về
1906/KH-SKH&ĐT 28/12/2020 Kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 299
Tải về
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 284
Tải về
1840/KH-SKH&ĐT 17/12/2020 Kế hoạch về Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 353
Tải về
92/TB-UBND 25/05/2020 Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
Lượt xem: 268
Tải về
308/BC-SKH&ĐT 09/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 285
Tải về
302/VP-SKHĐT 06/03/2020 Văn bản số 302/VP-SKHĐT ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại cơ quan
Lượt xem: 238
Tải về
1836/BC-SKH&ĐT 03/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 293
Tải về
1948/KH-SKHĐT 25/12/2019 Kế hoạch số 1948/KH-SKHĐT ngày 25/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 283
Tải về
1885/KH-SKHĐT 12/12/2019 Kế hoạch số 1885/KH-SKHĐT ngày 12/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Lượt xem: 352
Tải về
1839/KH-SKHĐT 04/12/2019 Kế hoạch số 1839/KH-SKHĐT ngày 04/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 300
Tải về
1576/BC-SKHĐT 22/10/2019 Báo cáo số 1576/BC-SKHĐT ngày 22/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
Lượt xem: 315
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang