Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
324/BKHĐT-PC 20/01/2021 Công văn về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Lượt xem: 476
Tải về
8918/BKHĐT-ĐTNN 31/12/2020 Công văn về việc hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Lượt xem: 291
Tải về
8909/BKHĐT-PC 31/12/2020 Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Lượt xem: 735
Tải về
773/UBND-VP5 24/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 337
Tải về
697/UBND-VP5 22/10/2020 V/v tăng cường chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 372
Tải về
117/ĐKKD-NV 15/10/2020 v/v triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
Lượt xem: 392
Tải về
542/UBND-VP5 28/08/2020 Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố đối với dự án đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp
Lượt xem: 337
Tải về
1070/SKH&ĐT-ĐTTĐGSĐT 30/07/2020 V/v đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 393
Tải về
443/UBND-VP8 04/06/2020 Công văn của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng tham mưu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành
Lượt xem: 340
Tải về
382/UBND-VP8 06/05/2020 Công văn số 382/UBND-VP8 ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản
Lượt xem: 490
Tải về
271/UBND-VP5 05/05/2020 Công văn số 271/UBND-VP5 ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc quy hoạch chi tiết, xây dựng hạ tầng dân cư trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 473
Tải về
48/UBND-VP2 27/04/2020 Công văn số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 355
Tải về
308/UBND-VP3 17/04/2020 Công văn số 308/UBND-VP3 ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 313
Tải về
148/UBND-VP7 15/04/2020 Công văn số 148/UBND-VP7 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch COVID-19
Lượt xem: 326
Tải về
44/UBND-VP2 16/04/2020 Công văn số 44/UBND-VP2 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 447
Tải về
465/SKH&ĐT-VP 31/03/2020 Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 337
Tải về
455/SKH&ĐT-VP 31/03/2020 Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 353
Tải về
456/SKH&ĐT-T.Tr 31/03/2020 Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm hoãn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 528
Tải về
29/UBND-VP2 27/03/2020 Công văn của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 455
Tải về
107/UBND-VP5 27/03/2020 Công văn của UBND tỉnh về việc tạm dừng các dịch vụ, hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 337
Tải về
123
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang