Tổng số: 241
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 391
Tải về 12
64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 303
Tải về 2
35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 219
Tải về 1
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 134
Tải về 8
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
Lượt xem: 120
Tải về 8
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 163
Tải về 5
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Lượt xem: 88
Tải về 3
594/QĐ-UBND 16/03/2021 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 291
Tải về 5
114/UBND-VP5 12/03/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 154
Tải về 6
495/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 140
Tải về 7
282/QĐ-TTg 26/02/2021 Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận
Lượt xem: 128
Tải về 5
373/BKHĐT-QLQH 22/01/2021 Hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh
Lượt xem: 539
Tải về 108
12/QĐ-SKH&ĐT 22/01/2021 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
Lượt xem: 137
Tải về 5
324/BKHĐT-PC 20/01/2021 Công văn về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Lượt xem: 130
Tải về 60
15/KH-SKH&ĐT 06/01/2021 Kế hoạch về Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 102
Tải về 1
1906/KH-SKH&ĐT 28/12/2020 Kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 113
Tải về 0
1281/KH-SKH&ĐT 10/09/2020 Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 111
Tải về 2
1310/KH-SKH&ĐT 17/09/2019 Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 130
Tải về 0
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 86
Tải về 1
1840/KH-SKH&ĐT 17/12/2020 Kế hoạch về Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 85
Tải về 0
12345678910...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120