Thư viện Ảnh
select

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 3 187
  • Tất cả: 3689396
CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH, GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ


Đ/C VŨ TIẾN DIỆN
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1955-1957 


 

 

Đ/C CHU ĐỖ
Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1958-1962
 Đ/C PHAN ĐIỀN
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1963-1965 

 
 

 

Đ/C VŨ THIỆN
Nguyên Phó chủ nhiệm UBVG Nhà nước
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBHC kháng chiến tỉnh Nam Định
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Hà
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nam Hà
Thời kỳ 1966-1968
 Đ/C PHAN HƯNG
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó chủ tịch thường trực UBHC tỉnh Nam Hà
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Hà
Thời kỳ 1968-1975Đ/C PHAN ĐÌNH TỤNG
Nguyên Tỉnh ủy viên 
Nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1976-1981Đ/C ĐOÀN PHI
Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1981-1983

 Đ/C ĐINH GIA HUẤN
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1983-1985
 Đ/C BÙI XUÂN SƠN
Nguyên Ủy viên TW Đảng
Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1985-1986
 Đ/C NGUYỄN VĂN MY
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1986-1991

 
 Đ/C TRẦN TRUNG AM
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định
Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Hà
Thời kỳ 1992-1996
 Đ/C PHẠM THANH TÂM
Nguyên Phó vụ trưởng Vụ KTĐP và Lãnh thổ (Bộ KH&ĐT)
Nguyên Tỉnh ủy viên
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1996-1997
 Đ/C LƯƠNG NGỌC OÁNH
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1997- 2001Đ/C PHẠM HỒNG HÀ
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyên Bí thư tỉnh ủy Nam Định
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2001-2004Đ/C NGÔ QUANG AN
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2004- 2013

 
 
Đ/C TRẦN ANH DŨNG
 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2016-3/2021

 

 

 

 


Đ/C NGÔ GIA TỰ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2013-2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Đ/C MAI VĂN QUYẾT
  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 3/2021 đến nay
 

II. CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KẾ HOẠCH, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH QUA CÁC THỜI KỲ


 

Đ/C LÊ QUANG
Nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên thư ký UBHC tỉnh Nam Hà
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1957-1960
 

 

Đ/C PHẠM THẾ TẾ
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Nam Định
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1963-1965
 

 

Đ/C ĐÀO VĂN TẠO
Nguyên PCT UBND tỉnh Nam Hà
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Định
Thời kỳ 1963-1965
 
 

Đ/C TRƯƠNG VĂN TÍN
Nguyên PCN thường trực Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1966-1975

 
 

Đ/C NGUYỄN KHẮC TRUNG
Nguyên PCN Thường trực 
Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1976-1979
 
 

Đ/C HOÀNG XUÂN KHUYÊN
Nguyên PCT UBND tỉnh Ninh Bình
Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó CN Thường trực UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1979-1990
 
 

Đ/C NGUYỄN VĂN NGỌC
Nguyên PCN Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1969-1988
 
 

Đ/C NGUYỄN HỮU ƯNG

Nguyên Phó CN UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1984-1989
 
 

Đ/C NGUYỄN ÁI HỮU
Nguyên PCN Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1984-1989

 
 

Đ/C ĐỖ NGỌC KHA

Nguyên Trưởng ban KTM tỉnh Nam Hà
Phó CN UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1985-1993
 
 

Đ/C VŨ ĐỨC DŨNG
Nguyên PCN Ủy ban kế hoạch tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1985-1989

 
 

Đ/C ĐỖ QUỐC UY

Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình
Nguyên Phó CN UBKH tỉnh Hà Nam Ninh
Thời kỳ 1985-1992
 
 

Đ/C TRẦN ĐẬU
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
Nguyên Phó chủ tịch TT UBND tỉnh Hà Nam
Phó CN Ủy ban kế hoạch tỉnh Nam Hà
Thời kỳ 1995-1997
 
 

Đ/C PHẠM NGỌC CƯỜNG

Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định
Thời kỳ 2002-2012


 
 

Đ/C PHẠM QUỐC KHÁNH
Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2003-2014
 
 

Đ/C ĐỖ NGỌC HÒA

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2012 đến nay
 
 

Đ/C NGUYỄN VĂN LONG
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2017 đến nay
 

Đ/C PHẠM VĂN LONG

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2015 - 2019 
Đ/C Trịnh Văn Hoàng
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Thời kỳ 2019 đến nay

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang