Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Lượt xem: 213
Tải về
08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 05/03/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 277
Tải về
122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Lượt xem: 129
Tải về
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 340
Tải về
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Lượt xem: 220
Tải về
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Lượt xem: 260
Tải về
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội
Lượt xem: 269
Tải về
54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Lượt xem: 263
Tải về
69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Lượt xem: 208
Tải về
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Lượt xem: 175
Tải về
35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 535
Tải về
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 382
Tải về
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
Lượt xem: 361
Tải về
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 422
Tải về
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Lượt xem: 314
Tải về
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 300
Tải về
158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Lượt xem: 301
Tải về
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 328
Tải về
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 310
Tải về
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
Lượt xem: 307
Tải về
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang