Thư viện Ảnh
select

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 393
  • Trong tuần: 3 192
  • Tất cả: 3689401
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

      PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

    

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Phương

Trưởng phòng

0912283957

      

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Liên hiệp hợp tác xã; quỹ tín dụng nhân dân (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, thu hồi giấy đăng ký, …) trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương.

- Cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện) về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký của hộ kinh doanh; Hợp tác xã.

- Phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

- Thực hiện chức năng giúp việc của cơ quan Thường trực Ban Đổi mới Phát triển doanh nghiệp tỉnh về thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp Nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang