Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 255
Tải về
74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 361
Tải về
70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về
68/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 209
Tải về
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 161
Tải về
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 305
Tải về
23/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 205
Tải về
24/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 205
Tải về
25/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 201
Tải về
18/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Lượt xem: 276
Tải về
28/2022/QĐ-UBND 19/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 240
Tải về
21/2022/TT-BKHĐT 30/09/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thàu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác Toàn điện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Vương quốc Anh và Bắc Ailen
Lượt xem: 191
Tải về
19/2022/TT-BKHĐT 10/08/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ Báo cáo thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê
Lượt xem: 270
Tải về
18/2022/TT-BKHĐT 08/08/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương
Lượt xem: 145
Tải về
16/2022/TT-BKHĐT 29/07/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31.5.2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15.6.2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Lượt xem: 171
Tải về
10/2022/TT-BKHĐT 15/06/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Lượt xem: 137
Tải về
08/2022/TT-BKHĐT 31/05/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Lượt xem: 129
Tải về
05/2022/TT-BKHĐT 06/05/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Lượt xem: 123
Tải về
02/2022/TT-BKHĐT 14/02/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 129
Tải về
122/2021/NĐ-CP 28/12/2021 Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Lượt xem: 124
Tải về
123
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang