Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2021/TT-BKHĐT 16/11/2021 Thông tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 136
Tải về
35/2021/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định Ban hànhquy định một số nội dung về trách nhiệm, phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 51
Tải về
03/2021/TT-BKHĐT 09/04/2021 Thông tu Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Lượt xem: 46
Tải về
31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Lượt xem: 42
Tải về
64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 299
Tải về
35/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Lượt xem: 356
Tải về
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 184
Tải về
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng
Lượt xem: 171
Tải về
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 251
Tải về
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Lượt xem: 149
Tải về
594/QĐ-UBND 16/03/2021 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 383
Tải về
114/UBND-VP5 12/03/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 201
Tải về
495/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 215
Tải về
282/QĐ-TTg 26/02/2021 Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận
Lượt xem: 180
Tải về
324/BKHĐT-PC 20/01/2021 Công văn về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Lượt xem: 175
Tải về
8918/BKHĐT-ĐTNN 31/12/2020 Công văn về việc hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Lượt xem: 102
Tải về
8909/BKHĐT-PC 31/12/2020 Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Lượt xem: 547
Tải về
2838/QĐ-UBND 30/11/2020 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 96
Tải về
773/UBND-VP5 24/11/2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 142
Tải về
1469/QĐ-BKHĐT 08/10/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của Bộ Trưởng và các Thứ Trưởng
Lượt xem: 126
Tải về
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang