Thư viện Ảnh
select

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 3 150
  • Tất cả: 3689359
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Ngọc Quang

Trưởng phòng

0978280920

 


Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu xây dựng nội dung hướng dẫn để cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, hệ thống hoá các văn bản về công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư trong cơ quan.

- Đề xuất và tổ chức triển khai học tập, thực hiện các quy định về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, công tác giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công: Theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng hợp tình hình quyết toán vốn đầu tư công của tỉnh.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước: Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Chủ trì, phối hợp với các phòng và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục đầu tư của dự án PPP sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và pháp luật có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định. Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh hàng năm; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang