Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 4 770
  • Tất cả: 3765529
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Chu Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

0914914059

 


Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Xây dựng nội dung hướng dẫn, cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, đề xuất triển khai đào tạo về xây dựng cơ bản, đấu thầu theo quy định.

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định.

- Tổng hợp tình hình quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước thuộc trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và một số dự án trọng điểm khi được Ban Giám đốc Sở phân công: Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định.

- Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Thực hiện các thủ tục đầu tư, quản lý, giám sát và đánh giá đầu tư dự án; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các dự án theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định. Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang