Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
70/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 166
Tải về
08/2021/QĐ-UBND 10/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 195
Tải về
2400/QĐ-UBND 28/09/2020 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
Lượt xem: 331
Tải về
21/2020/QĐ-UBND 23/06/2020 Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 322
Tải về
03/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh Nam Định quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh NĐ giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 423
Tải về
449/TB-VPCP 30/12/2019 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Lượt xem: 370
Tải về
1422/QĐ-TTg 18/10/2019 Quyết định công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Lượt xem: 250
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang