Tổng số: 105
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 216
Tải về
24/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 217
Tải về
25/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 215
Tải về
18/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Lượt xem: 281
Tải về
28/2022/QĐ-UBND 19/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 248
Tải về
82/QĐ-SKH&ĐT 23/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 390
Tải về
1579/QĐ-TTg 22/09/2021 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 353
Tải về
1454/QĐ-TTg 01/09/2021 Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 368
Tải về
03/2021/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định
Lượt xem: 215
Tải về
05/2021/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 228
Tải về
08/2021/QĐ-UBND 10/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 214
Tải về
13/2021/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 239
Tải về
27/2021/QĐ-UBND 09/07/2021 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 238
Tải về
35/2021/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định Ban hànhquy định một số nội dung về trách nhiệm, phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 227
Tải về
43/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 394
Tải về
48/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 404
Tải về
594/QĐ-UBND 16/03/2021 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 617
Tải về
114/UBND-VP5 12/03/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 397
Tải về
495/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 492
Tải về
282/QĐ-TTg 26/02/2021 Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận
Lượt xem: 475
Tải về
123456
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang