Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Lượt xem: 208
Tải về
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Lượt xem: 246
Tải về
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội
Lượt xem: 251
Tải về
06/2021/T-BXD 30/06/2021 Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Lượt xem: 270
Tải về
69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Lượt xem: 192
Tải về
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lượt xem: 309
Tải về
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Lượt xem: 238
Tải về
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Lượt xem: 289
Tải về
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư ban hành định mức xây dựng
Lượt xem: 236
Tải về
11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 310
Tải về
48/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 384
Tải về
2846/QĐ-UBND 30/11/2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 284
Tải về
697/UBND-VP5 22/10/2020 V/v tăng cường chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 346
Tải về
2041/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 296
Tải về
108/NQ-CP 17/07/2020 NGHỊ QUYẾT Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 360
Tải về
02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 4 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 392
Tải về
62/2020/QH14 17/06/2020 Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Lượt xem: 548
Tải về
5/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Lượt xem: 338
Tải về
1135/QĐ-UBND 15/05/2020 Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định
Lượt xem: 673
Tải về
132/QĐ-TTg 17/01/2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định
Lượt xem: 386
Tải về
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang