Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/2022/NQ-HĐHD 06/07/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 192
Tải về
54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Nghị định quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Lượt xem: 282
Tải về
27/2021/QĐ-UBND 09/07/2021 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 251
Tải về
12/QĐ-SKH&ĐT 22/01/2021 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021
Lượt xem: 408
Tải về
66/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định về Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021
Lượt xem: 315
Tải về
219/TB-UBND 16/12/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Lượt xem: 313
Tải về
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết của Chính phủ Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Lượt xem: 413
Tải về
785/BC-SKH&ĐT 01/06/2020 Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Nam Định năm 2019, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 793
Tải về
102/TB-UBND 11/06/2020 TB kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 398
Tải về
16/2020/QĐ-UBND 14/05/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 337
Tải về
80/TB-UBND 06/05/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 319
Tải về
847/QĐ-UBND 14/04/2020 Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2020
Lượt xem: 323
Tải về
1923/BKHĐT-ĐKKD 24/03/2020 Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 276
Tải về
293/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 393
Tải về
8/KH-UBND 17/01/2020 Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 402
Tải về
01/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
Lượt xem: 318
Tải về
4/BC-UBND 09/01/2020 Báo cáo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 320
Tải về
1221/TB-QLĐT 02/12/2019 Công văn của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát việc sử dụng chứng chỉ đào tạo đấu thầu
Lượt xem: 735
Tải về
290/BC-UBND 27/11/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 341
Tải về
8203/BKHĐT-ĐKKD 04/11/2019 Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền đối với pháp nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
Lượt xem: 268
Tải về
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang