Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91/KH-UBND 18/08/2021 Kế hoạch Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 297
Tải về
82/QĐ-SKH&ĐT 23/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 390
Tải về
373/BKHĐT-QLQH 22/01/2021 Hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh
Lượt xem: 1406
Tải về
49/QĐ-UBND 07/01/2020 Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 (lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030)
Lượt xem: 286
Tải về
989/BKHĐT-QLQH 19/02/2020 Công văn số 989/BKHĐT-QLQH ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch
Lượt xem: 471
Tải về
141/QĐ-SKH&ĐT 26/12/2019 Quyết định thành lập Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 281
Tải về
2850/QĐ-UBND 19/12/2019 1001202008495. QĐ_2850_UBND_phe duyet de cuong du toan kinh phi nhiem vu lap QH.pdf
Lượt xem: 285
Tải về
48/QĐ-BCĐ 06/09/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 287
Tải về
45/QĐ-BCĐ 31/07/2019 Quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 327
Tải về
1487/QĐ-UBND 18/07/2019 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 287
Tải về
49/QĐ-BCĐ 06/09/2019 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo của tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 250
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang