Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91/KH-UBND 18/08/2021 Kế hoạch Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 31
Tải về
82/QĐ-SKH&ĐT 23/06/2021 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 19
Tải về
373/BKHĐT-QLQH 22/01/2021 Hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh
Lượt xem: 593
Tải về
49/QĐ-UBND 07/01/2020 Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2020 (lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030)
Lượt xem: 98
Tải về
989/BKHĐT-QLQH 19/02/2020 Công văn số 989/BKHĐT-QLQH ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch
Lượt xem: 105
Tải về
141/QĐ-SKH&ĐT 26/12/2019 Quyết định thành lập Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 86
Tải về
2850/QĐ-UBND 19/12/2019 1001202008495. QĐ_2850_UBND_phe duyet de cuong du toan kinh phi nhiem vu lap QH.pdf
Lượt xem: 86
Tải về
48/QĐ-BCĐ 06/09/2019 Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 76
Tải về
45/QĐ-BCĐ 31/07/2019 Quyết định thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 130
Tải về
1487/QĐ-UBND 18/07/2019 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 85
Tải về
49/QĐ-BCĐ 06/09/2019 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo của tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 71
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang