Tổng số: 76
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
828/QĐ-BKHĐT 27/05/2020 Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 267
Tải về
11997-CV/VPTW 25/04/2020 Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Lượt xem: 329
Tải về
48/UBND-VP2 27/04/2020 Công văn số 48/UBND-VP2 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 346
Tải về
74/TB-UBND 23/04/2020 Thông báo số 74/TB-UBND ngày 23/4/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 313
Tải về
522/QĐ-BKHĐT 06/04/2020 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua cấp bộ và Bằng khen của Bộ trưởng cho các Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019
Lượt xem: 281
Tải về
308/UBND-VP3 17/04/2020 Công văn số 308/UBND-VP3 ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 307
Tải về
148/UBND-VP7 15/04/2020 Công văn số 148/UBND-VP7 ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch COVID-19
Lượt xem: 318
Tải về
44/UBND-VP2 16/04/2020 Công văn số 44/UBND-VP2 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 438
Tải về
60/TB-UBND 01/04/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2020 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 305
Tải về
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19
Lượt xem: 268
Tải về
465/SKH&ĐT-VP 31/03/2020 Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 331
Tải về
455/SKH&ĐT-VP 31/03/2020 Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 344
Tải về
5/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 296
Tải về
456/SKH&ĐT-T.Tr 31/03/2020 Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm hoãn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 521
Tải về
71-KL/TW 24/03/2020 Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 3609
Tải về
42-CT/TW 24/03/2020 Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Lượt xem: 307
Tải về
29/UBND-VP2 27/03/2020 Công văn của UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 449
Tải về
50/TB-UBND 27/03/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 262
Tải về
107/UBND-VP5 27/03/2020 Công văn của UBND tỉnh về việc tạm dừng các dịch vụ, hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 333
Tải về
15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 370
Tải về
1234
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang