Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 142
Tải về
03/2021/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nam Định
Lượt xem: 215
Tải về
13/2021/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 239
Tải về
3076/QĐ-UBND 24/12/2020 Quyết định về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Lượt xem: 387
Tải về
216/TB-UBND 09/12/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lượt xem: 342
Tải về
2965/HD-BNV 15/06/2020 Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 1932
Tải về
101/TB-UBND 10/06/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định
Lượt xem: 334
Tải về
443/UBND-VP8 04/06/2020 Công văn của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng tham mưu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành
Lượt xem: 340
Tải về
151/UBND-VP8 28/02/2020 Công văn số 151/UBND-VP8 ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 269
Tải về
1270/QĐ-TU 18/10/2019 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 437
Tải về
1401/TB-SKH&ĐT 30/09/2019 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Lượt xem: 386
Tải về
55/KL - TW 15/08/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và ĐH XIII của Đảng
Lượt xem: 365
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang