Thư viện Ảnh
select

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 3 618
  • Tất cả: 3688583
PHÒNG VĂN XÃ

   PHÒNG VĂN XÃ

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Lương Khánh

Trưởng phòng

0912030555

 

Thực hiện tham mưu với Ban Giám đốc Sở những chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp kế hoạch phát triển các lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ; Văn hóa, Thể thao; Giáo dục, Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp; Y tế, Dân số và Vệ sinh an toàn thực phẩm; lĩnh vực Xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Quản lý theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên;

- Làm đầu mối phối hợp về công tác kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đối với Sở Lao động, Thương binh Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ;

- Tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm theo lĩnh vực của phòng được phân công phụ trách.

- Định kỳ báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách đúng thời gian và gửi về Phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm, trình Ban Giám đốc Sở để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

- Đề xuất nội dung hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện chương trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Đối với các Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khoản vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; trong thực hiện các thủ tục và theo dõi tình hình thực hiện, báo cáo các nội dung có liên quan của các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp trong công tác lập quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực hiện các nội dung có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp với các phòng liên quan trong quá trình thẩm định và theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước (không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phối hợp cùng với Phòng Quản lý ngành về kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và dạy nghề cho nông dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang