Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 121
Tải về
69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 255
Tải về
74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 361
Tải về
70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về
68/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 209
Tải về
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 172
Tải về
71/2022/NQ-HĐHD 06/07/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 174
Tải về
70/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 178
Tải về
58/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Sửa đổi bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 400
Tải về
50/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị Quyết về quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh NĐ năm 2021
Lượt xem: 428
Tải về
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết của Chính phủ Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Lượt xem: 396
Tải về
973/2020/UBTVQH14 08/07/2020 Nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 415
Tải về
108/NQ-CP 17/07/2020 NGHỊ QUYẾT Về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 371
Tải về
03/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh Nam Định quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh NĐ giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 438
Tải về
55-NQ/TW 11/02/2020 Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 325
Tải về
50/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 299
Tải về
28/QĐ-HĐND 24/10/2019 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định
Lượt xem: 253
Tải về
50- NQ/TW 20/08/2019 Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cấp chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Lượt xem: 273
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang