Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
785/BC-SKH&ĐT 01/06/2020 Báo cáo phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Nam Định năm 2019, giải pháp cải thiện Chỉ số PCI năm 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 746
Tải về
64/BC-UBND 15/04/2020 Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020
Lượt xem: 335
Tải về
308/BC-SKH&ĐT 09/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 285
Tải về
1836/BC-SKH&ĐT 03/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Lượt xem: 293
Tải về
1576/BC-SKHĐT 22/10/2019 Báo cáo số 1576/BC-SKHĐT ngày 22/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
Lượt xem: 315
Tải về
4/BC-UBND 09/01/2020 Báo cáo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; những nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 280
Tải về
290/BC-UBND 27/11/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 299
Tải về
332/BC-TU 07/10/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 362
Tải về
247/BC-UBND 09/10/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019
Lượt xem: 235
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang