Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/2021/TT-BKHĐT 22/12/2021 Thông tư về Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội
Lượt xem: 124
Tải về
09/2021/TT-BKHĐT 16/11/2021 Thông tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 133
Tải về
06/2021/T-BXD 30/06/2021 Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
Lượt xem: 72
Tải về
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Lượt xem: 87
Tải về
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Lượt xem: 70
Tải về
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Lượt xem: 73
Tải về
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư ban hành định mức xây dựng
Lượt xem: 61
Tải về
11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 111
Tải về
03/2021/TT-BKHĐT 09/04/2021 Thông tu Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Lượt xem: 45
Tải về
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 347
Tải về
06/2020/TT-BKHĐT 18/09/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Lượt xem: 227
Tải về
25/2020/TT-BTTTT 15/09/2020 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”
Lượt xem: 119
Tải về
02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 4 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 230
Tải về
5/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Lượt xem: 168
Tải về
11/2019/TT-BKHĐT 16/12/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 113
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang