Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2023/TT-BKHĐT 18/04/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 322
Tải về
08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 05/03/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 262
Tải về
06/2022/TT-BKHĐT 10/05/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 129
Tải về
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 585
Tải về
158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Lượt xem: 291
Tải về
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 320
Tải về
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 297
Tải về
1523/QĐ-BKHĐT 19/10/2020 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 306
Tải về
117/ĐKKD-NV 15/10/2020 v/v triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
Lượt xem: 385
Tải về
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Lượt xem: 438
Tải về
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Doanh nghiệp
Lượt xem: 441
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang