Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2022/TT-BKHĐT 14/02/2022 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 121
Tải về
91/KH-UBND 18/08/2021 Kế hoạch Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 272
Tải về
15/KH-SKH&ĐT 06/01/2021 Kế hoạch về Kiểm soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 368
Tải về
1906/KH-SKH&ĐT 28/12/2020 Kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 299
Tải về
1281/KH-SKH&ĐT 10/09/2020 Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 348
Tải về
1310/KH-SKH&ĐT 17/09/2019 Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 358
Tải về
1840/KH-SKH&ĐT 17/12/2020 Kế hoạch về Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 353
Tải về
120/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 448
Tải về
4746/KH-BKHĐT 23/07/2020 Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Lượt xem: 322
Tải về
17/KH-UBND 27/02/2020 Kế hoạch thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020 của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 282
Tải về
10/KH-UBND 03/02/2020 Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 229
Tải về
8/KH-UBND 17/01/2020 Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 372
Tải về
1948/KH-SKHĐT 25/12/2019 Kế hoạch số 1948/KH-SKHĐT ngày 25/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 283
Tải về
1885/KH-SKHĐT 12/12/2019 Kế hoạch số 1885/KH-SKHĐT ngày 12/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Lượt xem: 352
Tải về
1839/KH-SKHĐT 04/12/2019 Kế hoạch số 1839/KH-SKHĐT ngày 04/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 300
Tải về
1/KH-UBND 12/06/2020 Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 263
Tải về
141/KH-UBND 31/12/2019 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 250
Tải về
119/KH-UBND 08/10/2019 Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020
Lượt xem: 243
Tải về
119/KH-UBND 08/10/2019 Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2020
Lượt xem: 238
Tải về
116/KH-UBND 03/10/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp
Lượt xem: 228
Tải về
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang