Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Số ký hiệu văn bản 16/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2020
Ngày hiệu lực 14/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 150520200655qd_ban_hanh_quy_dinh_muc_chi_ho_tro_trien_khai_thuc_hien_chuong_trinh_ocop_nam_2020.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang