Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 208-QĐ/TW
Ngày ban hành 08/11/2019
Ngày hiệu lực 08/11/2019
Trích yếu nội dung Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 151120190443bs682tusigned_201911151552522059453.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang