Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 26-HD/BTCTW
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 231020190629huong_dan_26_ngay_1810_cua_btctw_20191023030040635630.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang