Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 4 772
  • Tất cả: 3898364
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
22kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 ĐTTVN1. Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
2 ĐTTVN2. Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư (khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
3 ĐTTVN3. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
4 ĐTTVN4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
5 ĐTTVN5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
6 ĐTTVN6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
7 ĐTTVN7. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
8 ĐTTVN8. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
9 ĐTTVN9. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
10 ĐTTVN10. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
11 ĐTTVN11. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
12 ĐTTVN12. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
13 ĐTTVN13. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
14 ĐTTVN14. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tưđối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
15 ĐTTVN15. Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
16 ĐTTVN16. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
17 ĐTTVN17. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
18 ĐTTVN18. Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
19 ĐTTVN19. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
20 ĐTTVN20. Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đầu tư tại Việt NamSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
12
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang