Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
51kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 ĐKKD 1. Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
2 ĐKKD 2. Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
3 ĐKKD 3. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
4 ĐKKD 4. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
5 ĐKKD 5. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
6 ĐKKD 6. Đăng ký thành lập công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
7 ĐKKD 7. Đăng ký thành lập công ty hợp danh Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
8 ĐKKD 8. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
9 ĐKKD 9. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
10 ĐKKD 10. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
11 ĐKKD 11. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
12 ĐKKD 12. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
13 ĐKKD 13. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
14 ĐKKD 14. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
15 ĐKKD 15. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
16 ĐKKD 16. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
17 ĐKKD 17. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
18 ĐKKD 18. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
19 ĐKKD 19. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
20 ĐKKD 20. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế) Lĩnh vực thành lập và HĐ DNSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
123
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang