Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
15kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 LHHTX 1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
2 LHHTX 2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
3 LHHTX 3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
4 LHHTX 4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
5 LHHTX 5. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
6 LHHTX 6. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
7 LHHTX 7. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
8 LHHTX 8. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
9 LHHTX 9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
10 LHHTX 10. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
11 LHHTX 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
12 LHHTX 12. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
13 LHHTX 13. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
14 LHHTX 14. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
15 LHHTX 15. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực TL và HĐ LH HTXSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang