Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 436
  • Trong tuần: 5 659
  • Tất cả: 3762300
Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 266
Nghi_quyet_sua_doi_bo_sung_phan_cap_nguon_thu_ty_le_phan_chia_cac_khoan_thu_va_nhiem_vu_chi_cho_cac_cap_NST_2017_va_thoi_ky_on_dinh.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang