Tổng số: 295
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 1
Tải về
74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 1
Tải về
70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023
Lượt xem: 1
Tải về
68/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 1
Tải về
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 1
Tải về
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 1
Tải về
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 29
Tải về
46/2018/TT-BTC 14/05/2018 Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin
Lượt xem: 29
Tải về
23/2022/QĐ-UBND 08/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 47
Tải về
24/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 41
Tải về
12345678910...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang