Tổng số: 299
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 143
Tải về
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Lượt xem: 213
Tải về
02/2023/TT-BKHĐT 18/04/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 341
Tải về
08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 05/03/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lượt xem: 277
Tải về
69/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 265
Tải về
74/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 377
Tải về
70/2022/QH15 11/11/2022 Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023
Lượt xem: 235
Tải về
68/2022/QH15 10/11/2022 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 171
Tải về
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
Lượt xem: 322
Tải về
12345678910...
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang