Công văn số 308/UBND-VP3 ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 308/UBND-VP3
Ngày ban hành 17/04/2020
Ngày hiệu lực 17/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 308/UBND-VP3 ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 180420200903cv_tang_cuong_thuc_hien_mot_so_bien_phap_quan_ly_chat_thai_de_phong-_chong_dich_benh_covid-19.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang