Công văn số 151/UBND-VP8 ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 151/UBND-VP8
Ngày ban hành 28/02/2020
Ngày hiệu lực 28/02/2020
Trích yếu nội dung Công văn số 151/UBND-VP8 ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 280220200435cv_tang_cuong_ql_cbccvc.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang