Quy định của Tỉnh ủy Nam Định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1295-QĐ/TU
Ngày ban hành 25/11/2019
Ngày hiệu lực 25/11/2019
Trích yếu nội dung Quy định của Tỉnh ủy Nam Định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 041220190325quy_dinh_1295_ngay_2511_cua_tund_20191204021305525520.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang