Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 09-CT/TU
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 18/11/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực An ninh - quốc phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 191120190503ct09signed_201911190959264783208.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NAM ĐỊNH
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Số 06/GP-STTTT ngày 21/9/2016
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Mai Văn Quyết - Giám đốc sở
Địa chỉ: 172 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3648482 - Fax: 0228.3647120
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang