Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 5, Ngày 13 / 07 / 2017

  Thứ 4, Ngày 07 / 06 / 2017

  Thứ 4, Ngày 07 / 06 / 2017
  Ngày 01/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 561/TB-SKHĐT về việc dừng hoạt động tư vấn đăng ký kinh doanh và tư vấn đầu tư của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 02/6/2017 để tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định.
  Thứ 4, Ngày 07 / 06 / 2017
  Thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhận được phản ánh của các cơ quan, doanh nghiệp về việc một số cá nhân mạo danh là cán bộ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đến giao dịch tại khu vực miền Trung; một số cá nhân còn mạo danh là cán bộ của Sở để thông báo mã số thuế cho doanh nghiệp và hỗ trợ bán các tài liệu hướng dẫn về thuế, kế toán...
  Thứ 5, Ngày 19 / 01 / 2017