Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 2, Ngày 24 / 07 / 2017
  Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định.
  Thứ 5, Ngày 20 / 07 / 2017

  Thứ 2, Ngày 17 / 07 / 2017
  Ngày 10/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 5598/BKHĐT-TH hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018.
  Thứ 2, Ngày 17 / 07 / 2017
  Ngày 11/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 5610/BKHĐT-TH hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
  Thứ 4, Ngày 12 / 07 / 2017
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
  Thứ 2, Ngày 16 / 01 / 2017

  Thứ 2, Ngày 16 / 01 / 2017

  Thứ 2, Ngày 22 / 06 / 2015

  Công văn Số: 379/SKHĐT-TH của sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư công đến 31/12/2014

  1 - 8   11