Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 05 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành

  08/CT-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định.

  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 10/7/2017, Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 5598/BKHĐT-TH hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018.
  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Ngày 11/7/2017, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành Văn bản số 5610/BKHĐT-TH hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 về xây dựng Kế hoạch Kế hoạch phát triển kinh tê´ – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

    

  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

     

  1 - 8   9