Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 07 / 07 / 2017
  Chiều 2-7-2017, UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT Nhiệt điện Nam Định 1.
  Thứ 4, Ngày 28 / 06 / 2017
    Ngày 23/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư sản xuất hàng may mặc xuất khẩu (theo hình thức BCC)

  Thứ 5, Ngày 30 / 03 / 2017

  Thứ 5, Ngày 30 / 03 / 2017

  Thứ 5, Ngày 30 / 03 / 2017

  Thứ 5, Ngày 30 / 03 / 2017

  Thứ 5, Ngày 30 / 03 / 2017

  Thứ 5, Ngày 30 / 03 / 2017

  1 - 8   10