Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 4, Ngày 01 / 07 / 2020
   
  Thứ 3, Ngày 03 / 03 / 2020
   
  Thứ 4, Ngày 05 / 02 / 2020
   
  Thứ 2, Ngày 20 / 01 / 2020
   
  Thứ 6, Ngày 17 / 01 / 2020
   
  Thứ 6, Ngày 09 / 08 / 2019
   
  Thứ 2, Ngày 17 / 06 / 2019

  Thứ 2, Ngày 11 / 02 / 2019

  1 - 8   28