Hôm nay : Thứ 5, Ngày 22 / 08 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 09 / 08 / 2019
   
  Thứ 2, Ngày 17 / 06 / 2019

  Thứ 2, Ngày 11 / 02 / 2019

  Thứ 5, Ngày 20 / 12 / 2018

  Thứ 2, Ngày 11 / 12 / 2017
  Ngày 5/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
  Thứ 3, Ngày 28 / 11 / 2017

  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

  1 - 8   23