Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 2, Ngày 21 / 10 / 2019
   
  Thứ 4, Ngày 09 / 10 / 2019
   
  Thứ 6, Ngày 27 / 09 / 2019
   Ngày 27/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh Nam Định về công tác cán bộ.
  Thứ 6, Ngày 13 / 09 / 2019
   
  Thứ 3, Ngày 27 / 08 / 2019
   
  Chủ nhật, Ngày 18 / 08 / 2019
   
  Thứ 4, Ngày 31 / 07 / 2019
   
  Thứ 3, Ngày 23 / 07 / 2019

   Ngày 22/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về công tác cán bộ.

  1 - 8   69