Hôm nay : Thứ 4, Ngày 19 / 12 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 30 / 11 / 2018
  Ngày 30/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 1701/KH-SKHĐT về việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.
  Thứ 4, Ngày 14 / 11 / 2018

  Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào, ngày 8/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế và chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên Lào tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

  Thứ 4, Ngày 07 / 11 / 2018
  Ngày 05/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1630/QĐ-BKHĐT về việc tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam
  Thứ 5, Ngày 01 / 11 / 2018
  Ngày 30/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.
  Thứ 3, Ngày 30 / 10 / 2018

  Sáng ngày 27/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ hưu trí ngành Kế hoạch và Đầu tư 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam.

  Thứ 3, Ngày 16 / 10 / 2018

  Thứ 3, Ngày 16 / 10 / 2018

  Thứ 6, Ngày 28 / 09 / 2018

  1 - 8   43