Hôm nay : Thứ 5, Ngày 09 / 04 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 16 / 11 / 2018
  Ngày 30/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.