Hôm nay : Thứ 5, Ngày 22 / 08 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 16 / 11 / 2018
  Ngày 30/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-SKHĐT về Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.