Hôm nay : Thứ 7, Ngày 04 / 04 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 2, Ngày 23 / 03 / 2020
   
  Thứ 2, Ngày 23 / 03 / 2020
   
  Thứ 3, Ngày 25 / 06 / 2019

  Thứ 3, Ngày 21 / 05 / 2019

  Thứ 4, Ngày 20 / 03 / 2019

  Thứ 2, Ngày 24 / 12 / 2018

  Thứ 3, Ngày 18 / 12 / 2018

  Thứ 5, Ngày 13 / 09 / 2018
  Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1976/QĐ-UBND về việc mở rộng cụm công nghiệp Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
  1 - 8   22