Hôm nay : Thứ 4, Ngày 19 / 12 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 3, Ngày 06 / 11 / 2018
  Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
  Thứ 3, Ngày 31 / 07 / 2018

  Thứ 2, Ngày 09 / 04 / 2018

  Thứ 2, Ngày 09 / 04 / 2018

  Thứ 2, Ngày 09 / 04 / 2018

  Thứ 2, Ngày 09 / 04 / 2018

  Thứ 4, Ngày 07 / 02 / 2018