Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 3, Ngày 06 / 11 / 2018
   
  Thứ 5, Ngày 30 / 08 / 2018
   
  Thứ 4, Ngày 25 / 07 / 2018
   
  Thứ 2, Ngày 07 / 10 / 2019
   
  Thứ 6, Ngày 27 / 09 / 2019
   
  Thứ 3, Ngày 02 / 07 / 2019

  Thứ 3, Ngày 21 / 05 / 2019

  Thứ 6, Ngày 03 / 05 / 2019

  1 - 8   11