Hôm nay : Thứ 6, Ngày 28 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 5, Ngày 13 / 07 / 2017
  Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, và UBND cấp huyện.
  Thứ 2, Ngày 22 / 05 / 2017