Hôm nay : Thứ 6, Ngày 20 / 07 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 5, Ngày 14 / 06 / 2018
  Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 11 / 06 / 2018

  Thứ 5, Ngày 07 / 06 / 2018
  .
  Thứ 2, Ngày 04 / 06 / 2018
  Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 60/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo của tỉnh Nam Định.
  Thứ 5, Ngày 24 / 05 / 2018
  Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2017 sang năm 2018.
  Thứ 6, Ngày 18 / 05 / 2018

  Thứ 4, Ngày 02 / 05 / 2018
  Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT Quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.
  Chủ nhật, Ngày 11 / 03 / 2018
   
  1 - 8   37