Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 2, Ngày 24 / 07 / 2017
  6 tháng đầu năm 2017, khắc phục những khó khăn về ngân sách, tỉnh ta vẫn nỗ lực triển khai, khởi công nhiều công trình, dự án mới theo đúng kế hoạch, góp phần tăng năng lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo đà để năm 2017 tiếp tục gặt hái được thành tựu kinh tế - xã hội mới.
  Thứ 4, Ngày 12 / 07 / 2017
  Ngày 07/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 10 / 07 / 2017

  Thứ 2, Ngày 03 / 07 / 2017
  Ngày 02/7/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn TAEKWANG (Hàn Quốc) và Công ty ACWA Power (Arab Saudi) về việc thực hiện dự án Nhiệt điện BOT Nam Định 1
  Thứ 2, Ngày 03 / 07 / 2017
  Với mục tiêu tập trung cao thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại nhằm tạo nguồn thu cao cho ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thời gian qua các cấp chính quyền, phòng ban chuyên môn của Thành phố Nam Định đã thực sự quyết tâm, vào cuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thu hút đầu tư.
  Thứ 2, Ngày 03 / 07 / 2017

  Ngày 26-8-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (viết tắt là Tổng điều tra) trên phạm vi cả nước. Đây là lần thứ năm nước ta thực hiện Tổng điều tra kinh tế (các lần Tổng điều tra trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012) và là một trong ba cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

  Thứ 6, Ngày 23 / 06 / 2017
  Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ra Thông báo số 100/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định
  Thứ 4, Ngày 21 / 06 / 2017
  Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2016, Hội nghị đã thảo luận các nguyên nhân giảm điểm, hạ thứ bậc xếp hạng của tỉnh năm 2016, đặt ra mục tiêu phấn đấu và đề xuất một số giải pháp cải thiện chỉ số PCI năm 2017 và những năm tiếp theo.
  1 - 8   58