Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 17 / 01 / 2020
   
  Thứ 6, Ngày 05 / 07 / 2019

  Thứ 6, Ngày 15 / 02 / 2019

  Thứ 5, Ngày 20 / 12 / 2018
   
  Thứ 3, Ngày 09 / 10 / 2018

  Thứ 6, Ngày 17 / 08 / 2018

  Thứ 3, Ngày 14 / 08 / 2018

  Thứ 5, Ngày 10 / 05 / 2018

  1 - 8   26