Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 4, Ngày 21 / 06 / 2017
   Ngày 15/6/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 2121212637 cho Nhà đầu tư Công ty TNHH Điện lực Nam Định Thứ Nhất.
  Thứ 6, Ngày 21 / 04 / 2017

  Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 215/UBND-VP5 về việc thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh vào các Cụm công nghiệp, một số nội dung chính như sau: