Hôm nay : Thứ 4, Ngày 20 / 03 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 3, Ngày 19 / 03 / 2019

  Thứ 2, Ngày 11 / 03 / 2019

  Thứ 6, Ngày 08 / 03 / 2019

  Thứ 5, Ngày 07 / 03 / 2019
  Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng đánh giá lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc
  Thứ 3, Ngày 05 / 03 / 2019
  Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Công ty CP Tập đoàn Nam Cường về tiến độ thực hiện các DAĐT Khu đô thị Hòa Vượng, Thống Nhất, Mỹ Trung, Khu Thương mại - dịch vụ - khách sạn đô thị mới Hòa Vượng
  Thứ 2, Ngày 04 / 03 / 2019
  Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của TTCP về tăng cường hiệu quản QLNN đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 25 / 02 / 2019
  Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản số 87/UBND-VP8 về việc tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2019.
  Thứ 6, Ngày 22 / 02 / 2019

  1 - 8   111