Hôm nay : Thứ 3, Ngày 16 / 10 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 3, Ngày 02 / 10 / 2018
  Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 01 / 10 / 2018
  Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo.
  Thứ 3, Ngày 18 / 09 / 2018
  Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, Khen thưởng tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 10 / 09 / 2018

  Thứ 3, Ngày 28 / 08 / 2018

  Thứ 2, Ngày 27 / 08 / 2018
  Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 20 / 08 / 2018
  Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc  quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.
  Thứ 2, Ngày 13 / 08 / 2018

  1 - 8   93