Hôm nay : Thứ 6, Ngày 19 / 01 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 4, Ngày 10 / 01 / 2018
  Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 38/ QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng thành BCĐ xây dựng và phát triển TP Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.
  Thứ 3, Ngày 19 / 12 / 2017
   Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2910/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
   Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  Thứ 2, Ngày 18 / 12 / 2017
   Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định 2898/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016
  Thứ 2, Ngày 18 / 12 / 2017
  Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018.
  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018
   Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
  Thứ 4, Ngày 27 / 12 / 2017
   
  Thứ 4, Ngày 13 / 12 / 2017
   
  1 - 8   50