Hôm nay : Thứ 5, Ngày 16 / 08 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 2, Ngày 13 / 08 / 2018

  Thứ 3, Ngày 07 / 08 / 2018

  Thứ 2, Ngày 06 / 08 / 2018

  Thứ 4, Ngày 01 / 08 / 2018
  Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1589/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định.
  Thứ 4, Ngày 01 / 08 / 2018
  Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND về việc sáp nhập xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định
  Thứ 5, Ngày 12 / 07 / 2018
  Ngày 26/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.
  Thứ 2, Ngày 09 / 07 / 2018
  Ngày 02/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.
  Thứ 5, Ngày 05 / 07 / 2018
  Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  1 - 8   86