Hôm nay : Thứ 4, Ngày 19 / 12 / 2018
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 6, Ngày 14 / 12 / 2018
  Sáng nay (14/12), tại TP Vinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020".
  Thứ 5, Ngày 13 / 12 / 2018
  Sáng 11-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.
  Thứ 2, Ngày 03 / 12 / 2018
  Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành các quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố Nam Định trên cơ sở hợp nhất Trạm Trồng chọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông thuộc UBND huyện, thành phố.

  Chi tiết vui lòng xem tại văn bản đính kèm:
  Thứ 3, Ngày 06 / 11 / 2018
  Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Nam Định.
  Thứ 6, Ngày 02 / 11 / 2018

  Thứ 3, Ngày 02 / 10 / 2018
  Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định.
  Thứ 2, Ngày 01 / 10 / 2018
  Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định năm 2018 và những năm tiếp theo.
  Thứ 3, Ngày 18 / 09 / 2018
  Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, Khen thưởng tỉnh Nam Định.
  1 - 8   98