Hôm nay : Thứ 3, Ngày 25 / 07 / 2017
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Lễ Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 5, Ngày 20 / 07 / 2017
  Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 10-7-2017
  của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

  Thứ 4, Ngày 05 / 07 / 2017

  Ngày 30/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định về chế độ miễn giảm tiền thuê đất khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn  hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Thứ 3, Ngày 13 / 06 / 2017

  Thứ 3, Ngày 13 / 06 / 2017

  Thứ 2, Ngày 12 / 06 / 2017