Hôm nay : Thứ 4, Ngày 23 / 10 / 2019
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCSHCN Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2017-2022
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT
 • Thứ 3, Ngày 11 / 12 / 2018

  Thứ 3, Ngày 02 / 01 / 2018

  Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Thứ 7, Ngày 05 / 08 / 2017

  Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND quy định chế độ miễn giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đạo tạo, dạy nghê, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017

  Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017

  Thứ 6, Ngày 04 / 08 / 2017