Tình huống các nhà thầu đều chào vượt giá gói thầu

Đăng lúc: Thứ ba - 04/10/2011 10:52 - Biên tập: admin
Trong quá trình mở thầu gói thầu Tổ chuyên gia đấu thầu nhận thấy tất cả các nhà thầu tham gia chào thầu đều chào vượt giá gói thầu. Trong tình huống này Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện tiếp như thế nào?

  Trong Luật đấu thầu qui định việc mở thầu phải được tiến hành công khai sau thời điểm đóng thầu đối với đối với các HSDT được nộp theo yêu cầu của HSMT. Để bảo đảm việc mở thầu là công khai nên trong trong NĐ85/CP, trong Mẫu HSMT đều qui định phải mời các Nhà thầu tham gia đấu thầu tới tham dự lễ mở thầu, ngoài ra Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan liên quan đến tham dự lễ mở thầu. Với vai trò chứng kiến lễ mở thầu do Bên mời thầu thực hiện nên sau khi lễ mở thầu kết thúc đại diện các Nhà thầu, đại diện các cơ quan đến tham dự lễ mở thầu ký xác nhận vào Biên bản mở thầu.Trừ gói dịch vụ tư vấn tiến hành mở thầu 2 lần, còn đối với các gói thầu khác chỉ tiến hành mở thầu 1 lần.     Trong biên bản mở thầu sẽ ghi lại các thông tin cơ bản của từng HSDT. Những nội dung có trong Biên bản mở thầu mà trong buổi mở thầu xác định HSDT nào đó không có (ví dụ không có thư giảm giá) thì có nghĩa là sau này trong quá trình đánh giá phát hiện có thư giảm giá thì thư này cũng không được chấp nhận (nghĩa là coi như không có) bởi lẽ Biên bản mở thầu đã ghi, đã công bố cho mọi người tham dự và cùng ký là Nhà thầu đó không thư giảm giá. Nhưng có những thông tin trong Biên bản mở thầu cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Ví dụ thường thầu lớn giá dự thầu chỉ có ý nghĩa  trong lễ mở thầu. Bởi vì theo trình tự đánh giá HSDT nêu chi tiết trong HSMT (đối với MSHH, XL) và phù hợp với qui định của Luật đấu thầu thì việc đánh giá gồm:

Đánh giá sơ bộ HSDT

Đánh giá chi tiết HSDT

            Riêng nội dung đánh giá chi tiết cũng gồm 1 số bước: Bước đánh giá về mặt kỹ thuật, nếu HSDT vượt qua bước đánh giá này thì được xem xét đánh giá về mặt tài chính/thương mại để tiến tới xác định giá đánh giá nhằm có cơ sở so sánh, xếp hạng các Nhà thầu. Trong quá trình đánh giá về tài chính/thương mại thì các HSDT (đã vượt qua kỹ thuật) lại được tiến hành sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch. Công việc này được qui định chi tiết ở Đ30 NĐ85/CP. Trong các HSDT nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đã thực hiện sai thì được sửa lại cho đúng và gọi đó là lỗi số học. Sự sai khác giữa phần kỹ thuật và tài chính thì lấy nội dung thuộc phần kỹ thuật làm cơ sở pháp lý, sai khác giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý.

            Thông qua việc sửa lỗi (đặc biệt sửa lỗi số học) giá đánh giá ban đầu  của HSDT (công khai trong lễ mở thầu ghi trong Biên bản mở thầu) sẽ được điều chỉnh (tăng lên hoặc giảm đi) miễn là tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học của Nhà thầu dự thầu không vượt 10% giá dự thầu.

Tiếp đó HSDT được tiến hành hiệu chỉnh sai lệch, nội dung nào HSDT chào nhiều hơn thì giá dự thầu được trừ đi giá trị ứng với phần chào thiếu. Nhà thầu chỉ cần đảm bảo rằng tổng giá trị tuyệt đối các sai lệch không vượt 10% giá dự thầu. Như vậy thông qua hiệu chỉnh sai lệch thì giá dự thầu của Nhà thầu (sau sửa lỗi) sẽ lại tăng lên hoặc giảm đi.

            Với qui định về cách tiến hành đánh giá HSDT như vậy thì không ít trường hợp giá dự thầu của Nhà thầu (trong buổi mở thầu) cao hơn giá gói thầu, nhưng sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch này cũng tạo ra những “tiêu cực”, cố tình tạo lỗi sai lệch hoặc sửa số liệu để nhằm 1 mục đích nào đó. Do vậy trong NĐ85/CP trong các Mẫu HSMT đều yêu cầu: Sau khi mở thầu, Bên mời thầu phải ký xác nhận vào từng trang bản gốc HSDT và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT tiến hành theo bản chụp.

            Trở lại tình huống của Bạn thấy rằng giá dự thầu của các Nhà thầu vượt giá gói thầu là việc bình thường, nó không thuộc tình huống phải xử lý. Với trường hợp này Tổ chuyên gia tiến hành đánh giá HSDT bình thường theo đúng trình tự và theo TCĐG trong HSMT cũng như các yêu cầu của HSMT. Chỉ tới khi các HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật lại có giá đề nghị trúng thầu tức là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (được gọi là giá đề nghị trúng thầu) nếu vượt giá gói thầu (trong KHĐT) thì tiến hành xử lý tình huống này căn cứ Khoản 6 Đ70 NĐ85/CP./.

Từ khóa:

thầu

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Bạn biến đến website của Sở KHĐT qua kênh nào?

Mạng internet

Bạn bè giới thiệu

Vô tình thấy

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 2
  • Tháng hiện tại: 7797
  • Tổng lượt truy cập: 235496