Hôm nay : Thứ 2, Ngày 06 / 07 / 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
  See video
  See video
  See video
  WEBSITE LIÊN KẾT

 •       PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

      

  STT

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  1

  Phạm Thị Phương

  Trưởng phòng

  0912283957

        

              Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và tham mưu cho Ban Giám đốc các công việc sau:

  - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Cấp mới, cấp lại, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở;

  - Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở;

  - Phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương;

  - Cập nhật, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương. Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

  - Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng tài chính – kế hoạch cấp huyện) về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký của hộ kinh doanh; Hợp tác xã;

    - Thực hiện chế độ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp;

  - Phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.